Juan Francisco Andino de Barcelona és un emprenedor de 21 anys, especialitzat mitjançant cursos de formació, en la instal·lació de xarxes telefòniques de fibra òptica. Té un contracte amb una empresa del ram subcontractada per Telefònica.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir un vehicle industrial per fer els desplaçaments en la seva àrea d’actuació, així com el conjunt d’eines necessàries. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 9800€ a retornar en 20 mesos.

Sort i força amb el projecte!