El Patronat d’Acció Solidària Contra l’Atur, ASCA, es va reunir una tarda del mes de juny de 2015 per reflexionar sobre el futur de la Fundació. La nostra reflexió es va concretar en 3 eixos, i un d’ells va ser com aconseguir interessar i integrar a les noves generacions a la Fundació.

Vam començar a treballar-hi, i el 12 de gener de 2016 ens vam reunir amb Pompeu Consulting Management. És una Associació dirigida per estudiants de la UPF de Negocis, Economia i Dret, i que connecta a estudiants, exalumnes i professionals de la consultoria, legal i financera de la indústria

Durant 6 mesos, membres d’aquesta Associació col·laboraran amb nosaltres:

  • S’incorporaran a la taula dels voluntaris que es reuneix cada setmana (és a on es valoren els projectes que arriben i s’analitza la seva viabilitat) i si s’escau, seguiran alguns dels projectes.
  • Faran un estudi per iniciar una nova línia de préstecs sense interès per a joves emprenedors.
  • Finalment, si és possible, elaboraran un estudi de mercat per conèixer qui fa a Europa, una tasca similar aASCA, el que pot ser una possibilitat de treball en xarxa.

Benvinguts/des joves de la Pompeu a ASCA!