Maria del Carmen Galindo de les Franqueses del Vallès vol agafar el traspàs d’un bar-cafeteria El bosc dels records. El local està situat sota del seu domicili, està totalment muntat i ha funcionat durant molt poc temps. Durant el període de funcionament ha facturat entre 250/300 € dia.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per poder pagar l’import del traspàs  a l’anterior propietari. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 7.500€, i el marit de l’emprenedora, que té un contracte fix en una empresa de bicicletes situada prop del bar, fa de garant.

Esperem que el projecte vagi molt bé!