La paraula Atur està tan gastada que per molta gent ja no és un tema important o preocupant.

Les notícies des dels governants han estimulat un relat que la situació econòmica ha millorat i que l’índex d’atur ha anat baixant. És a dir que molta gent, pel que sembla torna a treballar.

Però si s’analitza bé la situació podem constatar que el que sí que ha canviat i ha emmascarat la realitat, és la nova situació de com es tracta a les persones que treballen. En primer lloc, trobar feina és deixar-se sotmetre al salari i a les condicions que sigui. El que compta és tornar a treballar. I en general, els que no han arribat a estar en atur, els tractaments salarials i la inseguretat han empobrit el col·lectiu dels treballadors a gran diferència d’abans de la crisi que va començar el 2008.

Des de la perspectiva de l’empresa, en general, el treball s’ha convertit com mai en “mercaderia”, i es regula per les lleis del mercat de la demanda i l’oferta. És una gran oportunitat per aconseguir rebaixar els costs de personal de l’empresa.

Els que lluiten per baixar l’atur com una de les lacres de la societat actual, haurien de començar a replantejar-se el front d’actuació envers la precarietat laboral que de mica en mica està substituint al problema de l’atur.

El sistema econòmic en què ens toca viure, segueix prioritzant el benefici propi a la justícia social.

Miquel Verdaguer