TEL. 93 217 02 88 

Altres activitats

Març 2016 – Conveni de col·laboració amb MicroBank

El 8 de març de 2016 el president de la fundació privada Acció Solidària contra l’Atur, Oriol Romances Vidal, i el president de MicroBank, Antoni Vila Bertrán, han firmat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la firma d’aquest acord s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un màxim del 25% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per Acció Solidària Contra l’Atur.

En virtut d’aquest conveni, Acció Solidària Contra l’Atur es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la fundació privada a MicroBank perquè aquesta l’analitzi i si escau, aprovi les sol·licituds de finançament.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.


Setembre 2015 –IV Trobada de la Xarxa de Finances Alternatives i Solidàries

La Xarxa de Finances Alternatives i Solidàries (REFAS) ha celebrat a Becerril de Campos, durant els passats 12 i 13 de setembre, la seva quarta trobada anual en què han participat organitzacions de diferents províncies que treballen en l’àmbit de les microfinances. ASCA és membre d’aquesta xarxa, però no hem pogut assistir a aquesta trobada.

Aquesta trobada ha servit per consolidar l’estructura formal de la xarxa, després de diversos anys de treball, i avança en els objectius i aspiracions de l’organització. Des d’aquest any, la xarxa compta amb personalitat jurídica i pretén convertir-se en el principal referent de les finances alternatives en l’àmbit estatal.

La trobada celebrada a Becerril de Campos ha tingut com a objectiu prioritari aprofundir les respostes que des de les organitzacions pertanyents a REFAS s’ofereixen actualment a les persones amb necessitats financeres excloses dels circuits bancaris convencionals.

El treball realitzat durant aquests dos dies ha comptat amb la presència i les aportacions de Cristina de la Cruz i de Peru Sasia, en qualitat de membre del Comitè d’Ètica i president de la Fundació Fiare, respectivament, que han aprofundit en la importància i necessitat d’un ecosistema de microfinances que permeti donar respostes creatives i innovadores a persones no finançables des dels circuits financers convencionals.

REFAS consolida la relació que venia mantenint des dels seus orígens amb la Fundació FIARE mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats que promogui el desenvolupament de respostes microfinanceres. En aquest marc de col·laboració, Fiare Banca Ètica posa a disposició REFAS, un dipòsit a termini amb devolució d’interès per a totes aquelles persones i organitzacions que vulguin ajudar a consolidar el treball de la Xarxa.

REFAS, com a xarxa que engloba més de deu organitzacions que treballen en l’àmbit de les microfinances en l’àmbit estatal, entre elles Acció Solidària Contra l’Atur, pretén consolidar la seva activitat de coordinació de cara a reforçar un espai de resposta financera necessari per a gran part de la ciutadania.


Maig 2015 – ASCA s’adhereix al Fòrum d’alternatives a l’atur, la pobresa i la desigualtat 

La fundació “Acció Solidària contra l’Atur” s’adhereix a partir d’aquest mes de maig al Fòrum d’Alternatives a l’Atur, la pobresa i la desigualtat. Creat el 2014, l’objectiu del Fòrum és debatre i promoure formes d’organització i mobilització i obrir camins a alternatives viables.

Com a referents de la societat catalana per a la lluita contra l’atur celebrem aquesta iniciativa a la qual ens adherim per tal de treballar conjuntament i assolir un dels principals objectius que tenim en comú: el de crear ocupació”, comenta Oriol Romances, president d’Acció Solidària contra l’Atur.

Persones i col·lectius de la societat catalana són convidats a adherir-se al Fòrum per entre tots buscar alternatives sobre l’atur, la pobresa i la desigualtat a Catalunya, identificar les seves causes i posar en relleu les alternatives econòmiques i socials més adients per sortir de la crisi.

L’objectiu del Fòrum també és avançar mitjançant el diàleg i el debat de les organitzacions, moviments i plataformes socials participants en la recerca de les solucions i alternatives a la situació econòmica, social i política existent, així com organitzar el suport a les accions i iniciatives d’acció i mobilització que s’acordin en el marc dels tallers i seminaris, sempre amb el lema de “rescatar les persones” i la finalitat de construir una societat més justa, igualitària, solidària i democràtica.


08/05/2015 – Acció Solidària Contra l’Atur participa en la 3a Jornada de FinanCoop

El passat divendres 8 de maig de 2015 es va celebrar al Cibernàrium de Barcelona Activa la Tercera Jornada FINANCOOP, en la qual hi va participar Oriol Romances, president de la fundació.

Com en les anteriors ocasions, va ser un acte de trobada d’empreses cooperativesentitats financeres de la xarxa Financoop de la qual Acció Solidària Contra l’Atur forma part.

L’acte es va iniciar amb unes paraules de benvinguda del  Sr. Perfecto Alonso, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Sra. Susana Tintoré, directora de Barcelona Activa, i l’Hble. Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Durant la sessió es van desenvolupar les activitats següents:

 • es van donar a conèixer alguns dels projectes cooperatius que s’han presentat a la Ronda de finançament, i hi van participar empreses cooperatives de tot tipus i sectors, com per exemple Teixidors, El Timbal, Eduvic, L’Estoc, Biciclot, etc., i entitats financeres de banca ètica, com Cajamar, Caixa d’Enginyers i Coop57.
 • Les entitats membres de Financoop, per separat, vam orientar les empreses cooperatives, sobre temes de finançament.

La jornada va ser un punt de trobada en l’ámbit de l’economia social i cooperativa i amb aquesta nova ronda de finançament per a cooperatives, s’ha contribuït a millorar la cultura financera i s’ha consolidat aquest punt de trobada de les entitats financeres i les empreses cooperatives.


06/05/2015 – Ajudant a sortir de l’Atur

El dimecres 6 de maig de 2015, a les quatre de la tarda, Miquel Gibert,  enginyer industrial i membre del Consell Directiu de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur, va impartir la conferència Ajudant a sortir de l’atur a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona organitzada per COEIC  (a  través  de  la  seva  Comissió  d’Acció  Social),  l’ETSEIB  i  Ciència  en  Acció dins del cicle de conferències i taules rodones Cares Socials de l’Enginyeria (La tecnologia al servei de les persones).

Les enquestes del CIS dels dos últims anys demostren que al voltant del 80% dels ciutadans enquestats consideren l’atur com  la primera preocupació. Analitzant l’evolució de l’atur dels darrers 40 anys s’observa un cert comportament cíclic amb uns valors punta els anys 1984, 1994 i 2012, aquest últim amb el valor més alt de la sèrie tot i que no molt lluny dels altres dos.

Continuaren  amb  unes  reflexions  sobre  quines  són  les  condicions  que  haurien de  reunir els nous llocs de treball i algunes consideracions de com s’hi podria arribar.

Finalment presentarem la fundació Acció Solidària Contra l’Atur que es va constituir el 1981 i que en els més de trenta anys d’existència ha donat resposta, modesta, però concreta al problema de l’atur com es podrà veure en alguns dels projectes que ha ajudat a fer realitat.


Abril 2015 – Acció Solidària Contra l’Atur se suma a la XES

Des d’aquest mes d’abril, Acció Solidària contra l’Atur  s’adhereix com a membre a la Xarxa d’Economia Solidària, també coneguda com “la XES”.

Les empreses i entitats que formen part de la XES són valuoses de cara a construir un altre món possible en la mesura que són un laboratori on diàriament s’assagen noves formes de treballar, consumir i invertir, demostrant que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles.

Acció Solidària contra l’Atur, tal com fa la XES,  promou el balanç social, la intercooperació, la creació d’un mercat social i la vinculació amb els moviments socials per tal d’impulsar una economia solidària i assolir un sistema més just, democràtic i sostenible.

La XES es gestà a mitjans dels anys 90 entre cooperatives catalanes i brasileres. Després d’un llarg procés de debat i reflexió contínua en la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya s’inicia un procés que culmina amb el Manifest (novembre 2002) i la posterior Assemblea Plenària de Constitució (febrer 2003) a la seu de la Federació.


20/02/2015 – Acte de constitució de la Asociación de la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias

El 20 de febrer del 2015 a la ciutat de Sevilla a la seu del local de FIARE s’ha signat l’acta de constitució de l’ASOCIACION DE RED FINANCIAS ALTERNATIVAS y SOLIDARIAS, d’àmbit estatal.

L’acord de constitució com a associació estatal es va prendre en elIII Trobada d’Entitats de Finances Alternatives que es va celebrar el passat mes de setembre de 2014 en El Port de Santa Maria (Cadis).

Les organitzacions constituents de tot l’estat espanyol que dimensionen i donen fortalesa a aquesta economia alternativa i solidària, les quals al seu torn integren a una base social de moltes organitzacions, són:

 • Associació Fons Solidari del Port
 • Associació Fons de Solidaritat Pau i Esperança
 • FIARE CYL (Associació foment d’Iniciatives per a la Articulació de la Responsabilitat Econòmica a Castella i Lleó)
 • IDEES, S.C.A. (Iniciatives d’Economia Alternativa i Solidària, Societat Cooperativa Andalusa d’Interès Social)
 • Associació Banca Ètica de Badajoz
 • Associació Banca Alternativa de Mèrida
 • FIDES (Associació Finances com a Instrument de Desenvolupament Solidari)
 • Fundació Acció Solidària contra l’Atur
 • O Peto (Associació per un Interès Solidari)
 • Associació REAS Navarra
 • Microfides (Fundació Microfinances i Desenvolupament)

La construcció del dret al crèdit dins de l’esfera dels Drets Humans constitueix l’eix vertebrador i transversal d’aquest model d’economia alternativa i solidària. L’estratègia a desenvolupar i els interlocutors necessaris seran els objectius en aquesta primera fase del pla d’acció.

Durant la trobada es van aprovar els Estatuts de l’Associació, es va escollir la Junta directiva per legalitzar per obtenir el CIF i així poder signar el conveni amb Fiare de la seva llibreta Xarxes (Producte bancari que destina els interessos generats a entitats socials i solidàries). La incorporació d’aquesta Associació a la “Fundació Fiare” és ja un fet.

L’Associació, amb domicili a Granada, tindrà com a objecte principal la coordinació del circuit de les finances locals alternatives i solidàries, la coordinació de les possibilitats i límits de l’activitat parabancària en el marc de les finances ètiques, i la seva vinculació i sinergia al sistema de finances ètiques.

Promoure la utilització de l’estalvi de persones solidàries per a projectes d’economia social a través d’ajudes reintegrables i altres alternatives socials abastaran des del suport a empreses per al sosteniment i la creació d’ocupació i autoocupació estables, fins a la cobertura de necessitats bàsiques en situació o risc d’exclusió social.

Posar en valor les relacions de confiança i compromís entre les persones, constitueixen així mateix la base dels mecanismes que regulen la construcció d’una banca ètica, dins dels complexos mercats financers, i donen un valor diferent als recursos econòmics.


19/02/2015 – Rebem el Premi ERI

El 19 de febrer de 2015 hem rebut a Saragossa el Premi ERI concedit per la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, FAEDEI, amb la col·laboració del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Direccion General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación Bancaria “la Caixa”.

L’Associació Territorial Feicat va proposar la candidatura d’Acció Solidària Contra l’Atur. El Premi ERI distingeix persones, empreses privades i entitats públiques que han contribuït decisivament en la creació, desenvolupament i visibilització de les empreses d’inserció. Amb aquest premi es reconeix la tasca i el compromís d’ASCA amb la inserció sociolaboral de les persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.

El premi el va recollir el Sr. Joan Comas, president de la Fundació durant la III Feria de Empresas de Inserción INSERCIONA 2015 “Empresas Socialmente Responsables”. Pots veure les fotografies de l’acte a aquí.

També s’ha concedit un premi per la seva trajectòria a la Sra. Núria de Gispert, així com, al Sr. Angel Ros en representació de  l’Ajuntament de Lleida per la feina que ha fet per a les persones amb risc d’exclusió, així com a altres persones i Entitats de la resta d’Espanya.

Des d’aquí volem felicitar a tots els premiats, així com agrair als organitzadors la concessió del mateix.


16/02/2015 – Acte de Catalunya Emprèn

El 16/02/2015 hem assistit a l’ acte “Catalunya Emprèn: Noves eines per a emprenedors i entitats”. L’acte ha comptat amb la participació del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, que ha fet un balanç de les fites i resultats del programa Catalunya Emprèn fins al moment.

L’acte, que ja tingut lloc en la Sala d’actes d’ACCIÓ (Passeig de Gràcia, 129) ha servit també per presentar noves eines que es posen a disposició de les persones emprenedores i de les entitats que hi presten suport: la web és un mapa digital que recull tots els serveis a l’emprenedor prestats per entitats públiques i privades de Catalunya.  Formen part de la comunitat: Start-Up Catalonia, #Serveisperemprendre,Treball autònom, Xarxa Catalunya Emprèn, Aracoop, @EmprenSocial, Emprenedoria Corporativa, Ship2B i Reempresa.

En últim lloc hi hagut una taula d’agents de l’ecosistema emprenedor que han mostrat com, cadascun d’ells respectivament, contribueix a cobrir les necessitats i potenciar un segment emprenedor en concret. Aquesta és la diversitat emprenedora que engloba i recull en el seu si el Programa Catalunya Emprèn.


17/07/2014 – Entrevista a TV3

El 17 de juliol, Acció Solidària Contra l’Atur va anar convidada a les 11:00 h. al programa Els Matins de TV3 que presenten Lídia Heredia i Helena García Melero.

Durant l’entrevista, en Joan Comas, president de la Fundació va explicar el què fem i com ho fem, quants préstecs hem donat, quants llocs de treball hem ajudat a crear, etc.

Es van presentar dos projectes reals finançats una part per ASCAPlatòrica, un préstec sense interès ordinari i Carbó d’Ardenya i Gavarres, de l’última convocatòria dels préstecs extraordinaris. Les representants d’ambós projectes van exposar com s’havia dut a terme i com els havíem ajudat.

Des d’aquí volem donar les gràcies al programa Els Matins de TV3 i als dos projectes que ens van acompanyar.


30/06/2014 – Jornada sobre l’atur de llarga durada

En representació d’Acció solidaria contra l’Atur, Pilar Mercadé va assistir el passat 30 de juny a la jornada de Treball organitzada per Vasis Conseil sobre: L’atur de llarga durada, acompanyament en grup i ajuda mútua, experiències de Job Friend

Van assistir-hi tècnics de Centres d’Ocupació de diferents Ajuntaments (Terrassa, Sant Cugat, Mollet, Badalona, etc.) i altres organitzacions (Diputació de Barcelona, CAn Vilumara, Adama, T’acompanyem, etc.)

Es va fer una exposició sobre les causes i  els efectes de l’atur en les persones que el pateixen i seguidament per grups es varen treballar els punts forts i febles per retornar al món del treball. Finalment es va comprovar que per la persona que pateix l’atur si el procés es fa acompanyat aporta molts beneficis, a més de motivar i donar seguretat facilita la capacitat d’emprendre,

Al final de la jornada es varen explicar casos positius de a on s’ha aplicat aquesta nova manera d’abordar l’atur: Canadà, França i Catalunya.


26/06/2014 – Premis Església Plural 2014

En Miquel Verdaguer, en representació d’Acció Solidària Contra l’Atur va formar part del jurat dels Premis Església Plural 2014. Els resultats per les tres categories són:

1.- Premi Mn Vidal i Aunós a una trajectòria personal aquest any recau en Mn. Josep Dalmau i Olivé.

2.- Premi per a un projecte d’acció social, enguany s’ha atorgat a la Fundació Quatre Vents pel seu projecte Llar de recuperació” orientat a famílies amb risc d’exclusió social.

3.- Premi a un projecte d’economia justa i distributiva, s’ha concedit a Verdallar pel seu projecte de producció i comercialització de productes d’agricultura ecològica que ocupa joves amb risc d’exclusió social.

L’acte d’entrega dels premis tindrà lloc el 26 de juny de 2014 a les 18:45 a l’Auditori del Pati Manning (Antiga Casa de la Caritat) al Carrer Montalegre, 7 de Barcelona

Els finalistes han estat:

 • Llar d’acollida Santa Maria del Camí de l’Associació Emaús Rural.
 • SOPS de la Fundació Acollida i Esperança.
 • Horta Santa Clara de la Fundació Acollida i Esperança.
 • Color a les persianes de Fundació Comtal.
 • Centre Amigos de  Salesianes de Sant Vicenç dels Horts.
 • Escola Cintra de la Fundació Cintra.
 • Racó de la Infància, Adolescència i Joventut de la Fundació Social del Raval.
 • La Llavor de Fundació Ared.

Enhorabona als seleccionats pel jurat així com l’agraïment per la tasca que porten a terme i per la confiança dipositada en Església Plural.


18/06/2014 – Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.

Actualment  participen a l’acord 531 entitats de Barcelona,  i Acció Solidària Contra l’Atur  forma part del Consell de Govern de l’Acord. Hi va assistir en representació de la Fundació Josep M. Trullàs.

La finalitat de la Jornada del 18/06/2014 era presentar i aprovar l’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva que durant tot l’any han treballat els diferents grups, a fi de que les actuacions siguin el màxim coordinades possible, tant  en les seves prioritats, com en les accions a fer per atendre  els problemes i les necessitats actuals de Barcelona .

Es van fer set grups de treball que van presentar  les seves conclusions que podríem resumir  de la següent manera:

Problemes més urgents  : 

 • Ocupació ( atur )
 • Habitatge
 • Necessitats  bàsiques

Actuacions :

 • Prevenció:  Educació i atenció als joves
 • Habitatge social amb lloguers accessibles
 • Assistència a la gent gran
 • Promoure l’economia social
 • Millorar les polítiques de ocupació i creació d’empreses.  La manca de feina és l’arrel de molts dels altres problemes.
 • Enfortir els espais d’atenció als districtes. Acostar els serveis als ciutadants.

Com a resum : Pensar globalment i actuar localment

Per finalitzar l’acte es va signar el Compromís  per part de l’Alcalde Sr. Trias i de tot els representants del Consell de Govern.

Moltes gràcies als organitzadors!


11/06/2014 – Jornada sobre emprenedors i innovació Social

El 11 de juny vam participar en una de la Taula Rodona: “Recursos per desenvolupar iniciatives d’economia social” a la Jornada Sobre Emprenedoria i Innovació Social del Districte de l’Eixample a ESERP Business School.

La jornada s’adreçava  a persones emprenedores, entitats sense ànim de lucre, empreses, comerciants i veïns i veïnes interessades en l’emprenedoria i la innovació social, un corrent format per persones amb inquietuds socials que proposen solucions innovadores a nous reptes socials.

Els participants van poder assistir a dues taules rodones, la primera sobre cinc experiències emprenedores de la ciutat, i la segona sobre els recursos públics i privats que les iniciatives d’innovació social tenen a l’abast. Els ponents d’aquesta Taula van ser: Daniel Marsol de Caixa de Guissona, José Manuel Galindo de Cajamar, Ramon Pascual de Coop57 i Pilar Mercadé d’ASCA, que van estar moderats per M.Maravillas Rojo de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya. Van presentar de forma molt breu el funcionament de les seves Entitats, els processos que s’han de fer per obtenir financiació, etc.

Van organitzar la la Jornada el grup impulsor del projecte Zona11, amb la implicació especial del Laboratori d’emprenedoria cooperativa LabCoop i de l’escola de negocis ESERP, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.

Tots van coincidir que per obtenir un bon finançament s’ha de tenir primer, un bon pla d’empresa real, viable, sostenible i que hi ha un aspecte molt important: el valor de la confiança en els emprenedors.

Podeu veure les fotografies de l’acte  a aquí.

Moltes gràcies als organitzadors!


30/05/2014 – Premi Institucional del Col·legi d’Enginyers 

El passat divendres 30 de maig vam assistir a les 19 h. al Centre de Convencions Internacional de Barcelona convidats pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya a la celebració de la “Diada de l’Enginyer“.

L’acte va està presidit per l’Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera, alcalde de Barcelona.

Durant aquest acte que es fa cada any,Acció Solidària Contra l’Atur vam rebre una Menció Institucional per ser una institució que dona suport a l’enginyeria industrial. El premi el va recollir el el Sr. Josep M. Trullàs, vicepresident d’ASCA. Juntament amb nosaltres van rebre el premi Caritas i el Banc dels aliments.

Des d’aquí volem agrair al Col·legi d’Enginyers aquest premi.

Podeu veure les fotografies de l’acte  a aquí.


17/05/2014 – Taula Rodona al Parc Nou de Bellvitge

En Joan Comas, president d’Acció Solidària Contra l’Atur va participar el dissabte 17 de maig de 2014 en una Taula Rodona amb els Joves de la JOC de Catalunya i Les Illes en el Parc Nou de Bellvitge.

Durant l’acte va haver-hi molt d’interès per conèixer que fa la nostra fundació així com els préstecs sense interès.


07/05/2014 – Jornada d’alternatives financeres a Sant Celoni

El dimecres 07 de maig a les 18: 00 h. en  Joan Comas, President de la Fundació, va presentar ASCA en la Jornada d’alternatives financeres: Claus per aconseguir finançament

L’objectiu d’aquesta jornada que organitzava l’Ajuntament de Sant Celoni era donar a conèixer els aspectes clau en el procés de la negociació bancària i els punts més rellevants a l’hora finançar un negoci.

Durant la jornada, a més del President d’Acció Solidària Contra l’Atur, també van parlar: Jordi Ruiz d’EADA que va presentar la negociació bancària: Claus per aconseguir finançament, Antoni Vallès de l’Institut Català de Finances que parlà de les línies de finançament per l’any 2014 i Ferran Burriel que presentà Lánzame. 

Podeu veure totes les fotografies en la Galeria.


09/04/2014 – campanya especial per augmentar las col·laboracions amb ASCA

Aquest mes em fet una campanya especial per conseguir més col·laboracions econòmiques per la nostra fundació. Consta de dues butlletes per fer-se col·laborador o bé augmentar la quota de les donacions.

 


29/03/2014 – Participació a l’Assemblea de Fiare

Aquest cap de setmana passat, 29 de març, ha tingut lloc a les Cotxeres de Sants, l’Assemblea estatal de socis deFiare-Banca Ètica, amb la assistència de més de 350 persones sòcies.

Acció solidària contra l’Atur també hi hem estat presents en tant que som socis del projecte Fiare-Banca Ètica.

El consell d’administració de Banca Ètica s’ha reunit aquesta vegada a Barcelona i han confirmat que a partir del proper setembre la Sucursal FIARE BANCA ETICA ja serà operativa com a oficina bancària amb tots els serveis financers habituals en banca.

Crear una entitat cooperativa a on els socis tinguin un paper actiu, amb els grups d’informació territorial (GIT), amb els seus comitès d’ètica que assegurin que els estalvis dipositats a Banca Ètica s’utilitzen per promoure l’economia social, és tot un repte, però finalment s’ha arribat a  culminar el procés i per això el proper mes de setembre de 2014 veurem una nova manera de fer banca, transparent, i ètica.

Ens en felicitem!


15/01/2014 – L’Ajuntament de Terrassa signa un conveni amb ASCA

El passat dimecres 15/01/2014, Acció Solidària Contra l’Atur va signar un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa. Joan Comas, President de la Fundació, i Amadeu Aguado, Tinent Alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, van signar unconveni amb el que l’administració local, mitjançant els seus serveis de promoció econòmica, serà la que proposarà els projectes candidats a rebre el suport econòmic d’ASCA.


28/11/2013 – Primer Sopar Solidari

2013_11_29_gracies-soparEl passat 28 de novembre  Acció Solidària contra l’Atur va celebrar el primer Sopar Solidari.

L’acte va tenir lloc en l’Hotel Catalonia-Centre, i hi van assistir 150 persones.

Va inaugurar el sopar la Sra. Pilar Mercadé que va presentar la Fundació als assistents. Després del sopar el grup Kerunta Poetry van recitar diferents poesies, i finalment, es va fer la rifa d’un quadre pintat i cedit per la Sra. M. Assumpció Raventós i d’una nit d’Hotel a Palma de Mallorca cedida per Hotels Catalonia. Durant el sopar es va projectar una presentació de la Fundació.

L’acte va concloure amb la intervenció del Sr. Joan Comas, President d’ASCA, i la Sra. Maite Fandos, Quarta Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.

Volem agrair des d’aquí  l’assistència i participació al primer Sopar Solidari d’Acció Solidària Contra l’Atur.


05/11/2013 – Presentació al Col·legi d’Enginyers

BYUsB8oIMAECEQc (1)El passat 5 de novembre Acció Solidària contra l’Atur (ASCA) va fer una presentació de la Fundació al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, ja que enguany som l’Entitat destinatària del Fons Solidari dels Enginyers.

L’acte va teni lloc a la Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1, pral. de Barcelona, i hi van intervenir:

– Pere Rigau, president de la Comissió d’Acció i Cooperació – Benvinguda i introducció de l’acte.
– Pilar Mercadé, membre del Patronat i del Consell Executiu d’ASCA – Presentació de la Fundació ASCA.
– Oriol Romances, membre del Patronat d’ASCA i de la Taula d’Avaluació en la presentació dels mecanismes dels préstecs per l’ocupació i del seu control.

Agraïm al Col·legi d’Eninyers Industrials de Catalunya aquesta iniciativa.