La Fundació “Acció Solidària contra l’Atur” s’adhereix a partir d’aquest mes de maig al “Fòrum d’Alternatives a l’Atur, la pobresa i la desigualtat”. Creat el 2014, l’objectiu del Fòrum és debatre i promoure formes d’organització i mobilització i obrir camins a alternatives viables.

Com a referents de la societat catalana per a la lluita contra l’atur celebrem aquesta iniciativa a la que ens hi adherim per tal de treballar conjuntament i assolir un dels principals objectius que tenim en comú: el de crear ocupació”, comenta Oriol Romances, President d’Acció Solidària contra l’Atur.

Persones i col·lectius de la societat Catalana són convidades a adherir-se al Fòrum per entre totes buscar alternatives sobre l’atur, la pobresa i la desigualtat a Catalunya, identificar les seves causes i posar en relleu les alternatives econòmiques i socials més adients per sortir de la crisi.

L’objectiu del Fòrum també és avançar mitjançant el diàleg i el debat de les organitzacions, moviments i plataformes socials participants, en la recerca de les solucions i alternatives a la situació econòmica, social i política existent, així com organitzar el suport a les accions i iniciatives d’acció i mobilització que s’acordin en el marc dels tallers i seminaris, sempre amb el lema de “rescatar les persones” i la finalitat de construir una societat més justa, igualitària, solidària i democràtica.

ASCA som una Fundació civil i laica que lluita contra l’atur El 4 de març de 1981 naixia a Barcelona “Acció Solidària Contra l’Atur”. Liderada per Josep M.Piñol, el seu objectiu era mobilitzar a la ciutadania i lluitar per canviar la situació d’injustícia amb solidaritat i no amb beneficència paternalista. Acció Solidària Contra l’Atur ha anat evolucionant i avui és l’única entitat civil i laica d’àmbit català que concedeix préstecs sense interès per a nous projectes empresarials. Els únics requisits són que creïn ocupació estable i viable. Els projectes presentats provenen dels mateixos aturats, dels serveis de promoció econòmica dels ajuntaments, dels consells comarcals o d’altres organismes públics. Per sol·licitar el préstec cal omplir un qüestionari que es pot trobar a la web o demanar-lo personalment a la mateixa Fundació. Aquest qüestionari es presenta acompanyat de la documentació necessària: Pla d’empresa, Vida laboral del sol·licitant, pressupost necessari i currículum. Totes les sol·licituds són estudiades per un equip format per voluntaris, provinents de diferents àmbits professionals, amb formació, coneixements i experiència.