XESEl 12 de desembre de 2015 va tenir lloc a Barcelona l’Assemblea Extraordinària de la XES Catalunya. Entre els punts de l’ordre del dia, hi havia el de ratificar la incorporació dels nous socis que durant els últims mesos han demanat incorporar-se a la Xarxa.

L’Assemblea a aprovat la incorporació de la totalitat de entitats i empreses sol·licitants, entre les que estàvem nosaltres, Acció Solidària Contra l’Atur, que per tant, des d’aquesta data forma part com a membre de ple dret de l’esmentada Xarxa d’Economia Solidaria.