El Dimecres 6 de maig de 2015 a les 16.00, Miquel Gibert,  Enginyer Industrial i membre del Consell Directiu de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur va impartir la xerrada “Ajudant a sortir de l’atur” a l’ Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona organitzada per  COEIC  (a  través  de  la  seva  Comissió  d’Acció  Social),  l’ETSEIB  i  Ciència  en  Acció  dins del cicle de conferències i taules rodones “Cares Socials de lEnginyeria (La tecnologia al servei de les persones).

Les enquestes del CIS dels dos últims anys demostren que al voltant del 80% dels ciutadans enquestats consideren l’atur com  la primera preocupació. Analitzant l’evolució de l’atur dels darrers 40 anys s’observa un cert comportament cíclic amb uns valors punta els anys 1984, 1994 i 2012, aquest últim amb el valor més alt de la sèrie tot i que no molt lluny dels altres dos.

Continuaren  amb  unes  reflexions  sobre  quines  son  les  condicions  que  haurien de  reunir els nous llocs de treball i algunes consideracions de com si podria arribar.

Finalment presentaren la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur que es va constituir al 1.981 i que en els més de trenta anys d’existència ha donat resposta, modesta però concreta, al problema de l’atur com es podrà veure en alguns dels projecte que ha ajudat a fer realitat.

 CIMG0010CIMG0003