Inma Noguera, vicepresidenta d’Acció Solidària Contra l’Atur ha assistit a la Jornada “La Constitucionalització dels drets socials” que ha tingut lloc a Barcelona el 31/03/2016 i a la que hi ha anat més de 200 persones.

jornada_drets_socialsAquesta jornada l’ha organitzat el Consell de l’Advocacia Catalana, la Taula d’entitats del tercer Sector Social de Catalunya i El col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya per contribuir a donar un pas més en el debat per a l’enfortiment legal dels drets socials i contribuir que aquests drets assoleixin en un futur proper un grau semblant d’efectivitat, protecció i garantia al que tenen altres drets fonamentals. El millor que es pot fer per les persones és garantir els drets, no les ajudes. S’ha de passar de la societat de beneficiència a la societat de drets, i el pòrtic dels drets fonamentals és el dret a la dignitat.

En la inauguració de la jornada hi ha intervingut el president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, la degana del Col·legi, Núria Carrera i l’anterior president i representant del Consell de l’Advocacia, Abel Pié.

De manera específica s’han tractat aquells drets socials considerats de segona generació o emergents com són el dret a l’habitatge, dret als subministraments bàsics, drets a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència i el dret a la garantia d’uns ingressos mínims.

Ens els darrers anys, la crisi ha posat en evidència que alguns drets socials bàsics no gaudeixen de la mateixa efectivitat ni grau de protecció, ni garantia legal que la resta de drets fonamentals, i ens trobem en  un context de desigualtats creixents en què molts ciutadans no assoleixen els mínims que permeten una vida digna.

Els drets socials són els menys exigibles de la Constitució, i actualment, amb la crisi, encara més la ciutadania ha deixat de ser subjecte de drets.

El debat constitucional actual tant a Catalunya com a Espanya obre ara una oportunitat per plantejar l’actualització o substitució d’un marc normatiu (La Constitució Espanyola) configurat en un moment, fa quaranta anys, en què alguns drets socials gaudien d’un reconeixement polític, cultural i social molt menor a l’actual. Tot això amb la finalitat que aquests drets socials assoleixin en un futur proper un grau semblant d’efectivitat, protecció i garantia al que tenen altres drets fonamentals.