El passat divendres 8 de maig de 2015 es va celebrar al Cibernàrium de Barcelona Activa la Tercera Jornada FINANCOOP, en la que hi va participar Oriol Romances, President de la Fundació.

Com en les anteriors ocasions, va ser un acte de trobada d’empreses cooperativesentitats financeres de la xarxa Financoop de la que Acció Solidària Contra l’Atur forma part.

L’acte es va iniciar amb unes paraules de benvinguda del  Sr. Perfecto Alonso, President de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Sra. Susana Tintoré, Directora de Barcelona Activa i l’Hble. Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Durant la sessió es van desenvolupar les següent activitats:

  • es van donar a conèixer alguns dels projectes cooperatius que s’han presentat a la Ronda de finançament, i hi van participar empreses cooperatives de tot tipus i sectors, com per exemple Teixidors, El Timbal, Eduvic , L’Estoc , Biciclot, etc. i entitats financeres de banca ètica com Cajamar, Caixa d’Enginyers i Coop 57.
  • Les entitats membres de Financoop, per separat, varem orientar les empreses cooperatives, sobre temes de finançament.

La jornada va ser un punt de trobada per l’ámbit de l’economia social i cooperativa i amb aquesta nova ronda de finançament per a cooperatives, s’ha contribuït a millorar la cultura financera i s’ha consolidat com a punt de trobada de les entitats financeres i les empreses cooperatives.