accio@pangea.org      93 217 02 88   

vull un préstec

Sol.licitud de préstec sense interès:

Per accedir a un préstec sense interès s’han d’ emplenar tots els camps del següent formulari i adjuntar els documents (en format .PDF, o .XLS, amb una capacitat màxima de 5MB cada un) que s’especifiquen al final. Un cop enviat rebrà un missatge de conformitat en el seu correu electrònic.


Dades del sol·licitant

Nom i cognom
e-mail

Direcció
Població

Codi postal
DNI
Telèfon
Data de naixement


Estudis realitzats
Situació laboral
Suport de l'entorn
Persones al seu càrrec


Dades del projecte

Objectiu
e-mail de contacte
Direcció i codi postal
Inversió inicial en €
Import total del projecte
Fons propis
Import dels préstecs demanats a altres entitats
Import del préstec que se sol·licita
Proposta de devolució


Només emplenar en cas de que el sol·licitant sigui una entitat

Dades de l'entitat sol·licitant

Nom de l'entitat
Persona de contacte
e-mail de la entitat

Direcció
Població

Codi postal
Telèfon de contacte


Sol·licitud subjecte a la convocatòria de l'Ajuntament de Badalona?Adjuntar els següents arxius

Pla d'empresa
Vida laboral
Pressupostos
Currículum
Copia DNI

Altres documents


Si teniu problemes per pujar arxius, podeu enviar-los per mail, o contactar amb nosaltres.

Altres comentaris

micro joves cat.001
donatius
slide-xifres

QUÈ FEM  PRÉSTECS  PREMIS PIÑOL  COMUNICACIÓ  GALERIA  NOTÍCIES  CONTACTAR

Vols col·laborar?  Vols un préstec?