accio@pangea.org      93 217 02 88   

vull un préstec

Sol.licitud de préstec sense interès:

Per accedir a un préstec sense interès s’han d’ emplenar tots els camps del següent formulari i adjuntar els documents (en format .PDF, o .XLS, amb una capacitat màxima de 5MB cada un) que s’especifiquen al final. Un cop enviat visualitzarà un missatge de conformitat.


Dades del sol·licitant

Nom i cognom
e-mail

Direcció
Població

Codi postal
DNI
Telèfon
Data de naixement


Estudis realitzats
Situació laboral
Suport de l'entorn
Persones al seu càrrec


Dades del projecte

Objectiu
e-mail de contacte
Direcció i codi postal
Inversió inicial en €
Import total del projecte
Fons propis
Import dels préstecs demanats a altres entitats
Import del préstec que se sol·licita
Proposta de devolució


Només emplenar en cas de que el sol·licitant sigui una entitat

Dades de l'entitat sol·licitant

Nom de l'entitat
Persona de contacte
e-mail de la entitat

Direcció
Població

Codi postal
Telèfon de contacte


Adjuntar els següents arxius

Pla d'empresa
Vida laboral
Pressupostos
Currículum
Copia DNI

Altres documents


* Si teniu problemes per pujar els arxius, els podeu enviar per mail a adm.accio@pangea.org
* El qüestionari l'heu d'enviar directament des d'aquesta pàgina.

Altres comentarisPolítica de Protecció de Dades Personals
Les dades de caràcter personal que ens hagis proporcionat, seran tractats i incorporats en un fitxer propietat de Acció Solidària Contra l’Atur. Conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que pots exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a traves de contacte.

He llegit i accepto els Termes Legals, i de Protecció de Dades Personals.

micro joves cat.001
image donatius
slide-xifres

QUÈ FEM  PRÉSTECS  PREMIS PIÑOL  COMUNICACIÓ  GALERIA  NOTÍCIES  CONTACTAR

Vols col·laborar?  Vols un préstec?