accio@pangea.org      93 217 02 88   

vull un préstec

Sol·licitud de préstec sense interès:

Per accedir a un préstec sense interès s’han d’ emplenar tots els camps del següent formulari i adjuntar els documents (en format .PDF, o .XLS, amb una capacitat màxima de 5MB cada un) que s’especifiquen al final. Un cop enviat visualitzarà un missatge de conformitat.


Dades del sol·licitant

Nom i cognom
e-mail

Direcció
Població

Codi postal
DNI
Telèfon
Data de naixement


Estudis realitzats
Situació laboral
Suport de l'entorn
Persones al seu càrrec


Dades del projecte

Objectiu
e-mail de contacte
Direcció i codi postal
Inversió inicial en €
Import total del projecte
Fons propis
Import dels préstecs demanats a altres entitats
Import del préstec que se sol·licita
Proposta de devolució


Només emplenar en cas de que el sol·licitant sigui una entitat, o bé, una entitat presentadora

Dades de l'entitat

Nom de l'entitat
Persona de contacte
e-mail de la entitat

Direcció
Població

Codi postal
Telèfon de contacte


Adjuntar els següents arxius

Pla d'empresa
Vida laboral
Pressupostos
Currículum
Copia DNI

Altres documents


* Si teniu problemes per pujar els arxius, els podeu enviar per mail a adm.accio@pangea.org
* El qüestionari l'heu d'enviar directament des d'aquesta pàgina.

Altres comentarisPolítica de Protecció de Dades Personals
Les dades de caràcter personal que ens hagis proporcionat, seran tractats i incorporats en un fitxer propietat de Acció Solidària Contra l’Atur. Conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que pots exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a traves de contacte.

He llegit i accepto els Termes Legals, i de Protecció de Dades Personals.

micro joves cat.001
image donatius
dades-2018-cat

QUÈ FEM  PRÉSTECS  PREMIS PIÑOL  COMUNICACIÓ  GALERIA  NOTÍCIES  CONTACTAR

Vols col·laborar?  Vols un préstec?