accio@pangea.org      93 217 02 88   

Creiem que la millor forma de combatre l’atur és creant nous llocs de treball

Atorguem préstecs sense interès a persones o col·lectius que tinguin una idea de negoci viable i que aquest creï ocupació. Poden ser: Microempresas d’autocupació, Empreses d’inserció socio-laboral, Centres especials de treball, tallers ocupacionals, Cooperatives, Fundacions i Associacions.

Ajudem a persones en situació d’atur amb la concessió de  préstecs sense interès per a què puguin fer una inserció laboral. Aquests ajuts han d’anar destinats a eines, formació, inversions, etc. El sol·licitant ha de ser un treballador en situació d’atur o bé en risc de perdre l’activitat econòmica que realitza. En el cas de que la situació ho permeti s’ha de retornar l’ajut ,o una part, sempre sense interessos. L’import de l’ajut depèn de l’activitat. Aquestes demandes s’han de tramitar des dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament o bé, des d’altres serveis especialitzats.

Fons socials econòmics específics que provenen de Sant Cugat-Valldoreix, que donen ajuts econòmics a les persones d’aquestes localitats.

L’import de l’ajut depèn de l’activitat. Aquestes demandes s’han de tramitar des dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament o bé, des d’altres serveis especialitzats. Fons socials econòmics específics que provenen de Sant Cugat-Valldoreix, i que donen ajuts econòmics a les persones d’aquestes localitats.

Actualment ASCA està formada per:

Com ho femA qui ajudemAltres ajuts

Tenim La Roda de la Solidaritat que s’inicia amb la presentació d’un projecte per a una idea de negoci, l’avaluem i determinem sí és viable i sí crea ocupació, en cas afirmatiu, atorguem un préstec sense interès. El beneficiari signa un contracte acceptant les condicions de la Fundació, i en funció de cada projecte es fixen els terminis de devolució. Els diners que es retornen dels préstecs es reinverteixen en nous projectes, i així, la roda de la solidaritat no s’atura mai. El nostre valor afegit: Transparència, Eficàcia i Rigor

 

A persones i col·lectius que tinguin una idea de negoci viable i que aquest creï ocupació. Poden ser:

  • Microempreses d’autoocupació
  • Empreses d ’inserció socio-laboral, centres especials de treball i tallers ocupacionals
  • Fundacions o Associacions
  • Amb conveni amb la Fundació Seira  (instrument financer de suport a les cooperatives federades a la FCTC) a les Cooperatives joves en fase de iniciació i creació.

Per això necessitem projectes per tant, sí tens una idea de negoci viable que doni llocs de treball, contacta amb nosaltres!

Des de 1997 es convoquen els Premis Piñol per tal de reconèixer la Innovació i la Trajectòria de les entitats que treballen amb persones i col·lectius en situació d’exclusió social.

Es concedeixen dos premis dotats de 10.000 € cadascun. Un d’ells reconeix el projecte més innovador i l’altre premia la millor trajectòria. Es convida a totes les entitats i empreses d’inserció laboral, i també totes les persones que treballen en la lluita contra l’exclusió social i laboral, a participar en aquests premis.

 

micro joves cat.001
donatius
boles-cat

QUÈ FEM  PRÉSTECS  PREMIS PIÑOL  COMUNICACIÓ  GALERIA  NOTÍCIES  CONTACTAR

Vols col·laborar?  Vols un préstec?